ADELL

Algunos consejos


EN CAS D'ABORDATGE

DANYS ENTRE DUES EMBARCACIONS AMARRADES

PÒLISSES "A TERCERS"

PÒLISSES AMB DANYS PROPIS "A TOT RISC"

EL VALOR ASSEGURAT

DEPRECIACIONS EN LA LIQUIDACIÓ DE SINISTRES

DANYS PROPIS QUAN L'EMBARCACIÓ OCUPA UNA PLAÇA DE SEC

DANYS A L'EMBARCACIÓ DURANT LA PARTICIPACIÓ EN REGATES

REMOLC I/O SALVAMENT

Sol·licita més informació sense cap compromís info@segurosadell.com

Copyright 2008 - Guillermo Adell Correduría de Seguros, s.l.Nota legal 93 301 17 49 - 91 426 38 44 info@segurosadell.com