ADELL

Nota legal


COMPLIMENT DE LA LSSI

En compliment de l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Guillermo Adell Correduría de Seguros S.L. informa:

Guillermo Adell Correduría de Seguros S.L. és una Societat Limitada, amb domicili social al c/ Diputació, 242-244 2on 10 de Barcelona, amb e-mail info@segurosadell.com , amb el domini www.segurosadell.com Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 36069. Secció Gral. Fulla B-275977, Inscripció 1ª, C.I.F. B-63344956 y en el registre D.G.S. : J-2345. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil y constituïda garantia conforme art. 15 Llei 9/1992 de 30 d'Abril.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Guillermo Adell Correduría de Seguros, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per l'Usuari. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa l'Usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de Guillermo Adell Correduría de Seguros, S.L., podent ser tractats amb la finalitat de desenvolupar els serveis propis oferts pel mateix, Així com, en el seu cas, remetre informació sobre els seus serveis que puguin resultar del seu interès o s'adeqüin al seu perfil particular. L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts a la vigent legislació, mitjançant una comunicació escrita dirigida a:

Guillermo Adell Correduria de Seguros, S.L.
C/ Diputació 242 2º 10 08007 Barcelona,
o mitjançant mail a: info@segurosadell.com

Les autoritzacions sobre tractament de dades contemplades en els paràgrafs precedents podran ser revocades per l'usuari, sense que dita revocació tingui efectes retroactius, d'acord amb els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Copyright 2008 - Guillermo Adell Correduría de Seguros, s.l.Nota legal 93 301 17 49 - 91 426 38 44 info@segurosadell.com